contactTRfacebookTRtwitterTRlinkedinTR

DigiDees (WEB) Design

Daisy Brok

Mollegang 10
5344LS OSS

Tel: 06- 53 97 36 97
Mail: info@digidees.nl

Fysio Spoorlaan - Fysio- en Manuele Therapie Oss

fysiospoorlaan
Opdracht:
De huisstijl zoals die door Fysio Spoorlaan is aangeleverd dient bepalend te zijn voor de nieuwe website. De structuur moet duidelijk zijn en alles moet via de site te regelen zijn. Zo moet men direct via de website kunnen aanmelden voor behandeling en formulieren eenvoudig kunnen downloaden. Ook moet er een contactformulier aanwezig zijn en een routebeschrijving met parkeerinformatie. Voor elke medewerker dient een apparte pagina te worden aangemaakt zodat men weloverwogen een keuze kan maken voor behandelaar. Verder dient de site informatief te zijn en grafisch aantrekkelijk.

 

Ervaring van de Relatie: De samenwerking met digidees heb ik als zeer prettig ervaren. in het begin is het altijd moeilijk om iets wat in je hoofd zit ook visueel te maken. in een persoonlijk gesprek worden alle wensen doorgenomen, hier won daisy al snel mijn vertrouwen. Tijdens het maken van de website zijn de lijnen kort, en is er continue zicht op de voortgang. Het prettige hiervan is dat tussentijds wijzigingen kunnen worden doorgevoerd. dit alles heeft tot een bevredigend resultaat geleid. waarbij digidees nog steeds het onderhoud verzorgd.

 

Eindresultaat: http://www.fysio-spoorlaan.nl